2023-12-07

Месец: август 2014

Най-сериозното основание да не бъдем грабливи лешояди е фактът, че Близнашки, ставайки служебен премиер, явно пое риска...
Без помощта на българските организации и Временните обществените съвети (ВОС) на българите зад граница нормални избори в...
Група българи и организации на българи, живеещи в чужбина, инициирани от Временните обществени съвети на българите в...