Home » Archive

Articles Archive for 24 август 2014

Авторски страници, българи зад граница »

[24 авг. 2014 | No Comment | ]

Тъй като се касае за сръбски офицер, който е изписал най-кървавите страници в историята на Босилеград, ние, като представители на български организации, считаме, че опитът да се повдигне паметник и реабилитира един доказан военен престъпник, извършил престъпления срещу цивилно българско население, нагнетява страх и несигурност сред всички, които все още се чувстват българи, и съгласно официално заявената европейска ориентация на Сърбия настояват за нов прочит на историята и цивилизовано отбелязване на паметта на жертвите от войните.

Избрано, политика »

[24 авг. 2014 | No Comment | ]

Необходимо е българската държава да заеме ясна позиция за случващото се в Ирак и Сирия, като лобира пред НАТО и ЕС за намеса в конфликта и ликвидиране на фанатизираните орди, сеещи смърт. Службите ни за сигурност трябва да задействат агентурата си и да установят клетките на радикален ислям на територията ни. Чрез сътрудничество с партньорски служби, да бъдат установени и прекъснати каналите за набиране на бойци в Европа и на Балканите.

Избрано, политика »

[24 авг. 2014 | No Comment | ]

Към момента остават регистрирани 18 партии и 7 коалиции, заяви по БНР говорителят на ЦИК Александър Андреев. След извършване на проверките от страна на ГРАО на подписките на партии и коалиции останаха две партии, които бяха заличени. Това е Българската комунистическа партия и Българската работническо-селска партия. Преди това на една друга партия беше отказана регистрация.

Авторски страници, литература, политика »

[24 авг. 2014 | No Comment | ]

Често подкупването се извършва не пряко, защото подобен подход би предизвикал морална съпротива от страна на съответните фигури от елита – а чрез включването им в организации от конспиративен тип с гръмко прокламирани сред техните членове високопарни цели от рода на „толерантност”, „равенство”, „свобода за угнетените”, „братство между всички хора от всички нации и религии” и прочее евтини словесни трикове за приспиване на гузна съвест.
Както опитвал да приспи гузната си съвест Жозеф Игнас дьо Гильотен, с молитвите си преди главата на краля да падне в краката на Статуята на свободата…

Авторски страници, политика »

[24 авг. 2014 | No Comment | ]

Ползването на Разделното почасово заплащане спонтанно решава големия проблем – “Равна заплата за равен труд”, наемникът сам контролира заплатите си, трудовите договори стават взаимно изгодни, интересите на наемниците и работодателите се хармонизират.
Моделът работи безпроблемно при съвместявания, постоянна, сезонна или временна заетост, и прави пазара на труда гъвкав. Наемникът спонтанно престава да участвува в стачки, защото всички трудови спорове се решават в съда. Работодателите придобиват възможност за планиране на необходимия им фонд работна заплата и определят работните си места според прогнозите за постъпване на поръчките.