2022-12-04

Ден: 24.08.2014

Често подкупването се извършва не пряко, защото подобен подход би предизвикал морална съпротива от страна на съответните...