2022-12-04

Ден: 14.08.2014

Настоящият ректор на Университета за национално и световно стопанство и член втори мандат на Управителния съвет на...