2024-05-27

Ден: 27.08.2014

На първото си заседание Гражданският борд обсъди и прие Правила за работата си. Проф. Емилия Друмева подчерта,...
В Скопие не се интересуват, че всички македонски албанци са и албански, и косовски граждани, че македонските...