2024-05-18

Ден: 29.08.2014

На 5 юли 1944 Берия докладва на Сталин, че изселването на кримските народи е успешно завършено. "До другаря...
Специално внимание се обръща на българските управляващи. С потресаваща упорита повтаряемост през последните 25 години всяко ново...
Работна среща под надслов „Използване на информационните и комуникационни технологии в работата на българските училища в чужбина“...