2024-04-17

Ден: 01.12.2013

Купон, купон, всички на купон!... Любимата песничка на „Телевизионери“-те скоро ще се запее отново. И този път...