2024-05-27

Ден: 14.12.2013

Ирландия официално излезе от програмата за финансова помощ от ЕС/МВФ, ставайки първата от кризисните страни в еврозоната,...
РАБОТНА СРЕЩА – НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА - съвместна инициатива на вицепрезидента Маргарита Попова и председателя...
Законната атестация включва стаж, преценка дали делата са бавени и дали магистратът е дисциплиниран, т.е дали не...