2024-04-16

Ден: 18.12.2013

Книгата на проф. д-р Емил Хорозов "Проектният бизнес и ограбването на науката. Наръчник на управляващия мошеник" ще...
ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Концептуален проект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи...