2024-05-20

Ден: 22.12.2013

Действующие лица и исполнители: Орфей – Тодд Палмер (дебют в Чикагском оперном театре), Эвридика – Валери Винзан. Дирижер и пианист...
Човек вече поглежда към извънземното и ще може, благодарение на ДНК, да възстанови картината на космически живот,...
Становища на участници в работната среща на тема "Национален съвет на българите, живеещи извън България", състояла се...