2024-07-17

Ден: 13.12.2013

В българската правна система не може да има НЕСМЕНЯЕМОСТ. Нито безсмъртие. Ръководните магистрати, ръководните юристи от Министерство...
Чувашите поискаха републиката им да се преименува на Волжка България и те официално да бъдат преименувани на...