2024-05-18

Ден: 27.12.2013

В „Индекса на глобалната конкурентоспособност 2013-2014” страната ни заема 57-мо място, изкачвайки 5 позиции спрямо доклада 2012-2013...
Украйна, България, Бразилия, Аржентина, Мексико, Тунис, Египет и Турция. Това са страните, в които през последните...