2023-12-05

Ден: 17.12.2013

Най-напред получихме противоречиви обяснения от типа на „(не)допустими излъчвания на границата на съседни държави” до „проблемът е...