2024-07-12

Ден: 03.12.2013

Протестният потенциал в българското общество нараства в условията на общо и трайно недоверие към институциите, на задълбочаване...
Всички европейски държави да въведат минимален доход, който да варира между 400 и 1000 евро, ще предложи...