2024-04-23

Ден: 23.07.2013

От 24 до 26 юли 2013 г. Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” на СУ „Св. Климент...
София. Корумпирано правителство, зависими медии, лошо правосъдие, липса на перспектива за младите и недостигащи до малките фирми...
Около 50 човека не успяха да попаднат в залата на Централния военен клуб, където протича срещата на...