2024-04-14

Ден: 17.07.2013

Група граждани, обединили се под наименованието "Радикално крило на протеста", са излезли със свои предложения за изменение...
Това явление получи дефиницията „нова форма на колониализъм“, поради което неговото разпространяване трябва на всяка цена да...