2024-05-23

Ден: 10.07.2013

ДПС получава пълен контрол върху милиардите от еврофондовете за водния сектор - освен чрез министерството на екологията...