2024-07-22

Ден: 22.07.2013

25 июля, 8.00 pm. Павильон. Седьмая симфония Г.Малера (“Песня ночи”) в исполнении Чикагского симфонического оркестра (далее –...
Днес Върховният административен съд с Решение № 11040/22.07.2013 г. отмени решение по оценка на въздействието върху околната...