2022-11-30

Месец: август 2012

Разкриването на изключително дълбоката генетическа взаимовръзка между комунистическия и посткомунистическия геноцид е предмет на днешния сигнал до...
Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ започна записване...