2024-03-01

Ден: 22.08.2012

Новоучредената Българска антиядрена коалиция (БАЯК) уведоми със своя декларация главния прокурор на Р. България Борис Велчев, председателя...