2024-02-22

Ден: 24.08.2012

Поместваме тук изпратени ни по редакционния мейл сигнали на шефа на Българския моряшки синдикат Пламен Симов до...