Home » Archive

Articles Archive for 24 август 2012

Авторски страници »

[24 авг. 2012 | 53 коментара | ]

Много се говори днес, че българинът е докаран до ръба на мизерията. Но нито един политик, икономист или анализатор не се впуска да разнищи истинските причини за тежката мезо- и микроикономическа ситуация. Порядките в добивната индустрия, както и режимът на концесиите, са основната причина за постоянния икономически спад и липсата на реална икономика. Истината е, че добивът на суровини, продажбата им в суров вид на международния пазар, както и активното разработване на национална преработвателна промишленост, са били може би най-мощният двигател на българската икономика дълго време преди 1990 г. Борбата с престъпното ограбване на суровините на България трябва да започне може би с развенчаването на мита, че България е бедна на суровини държава.

Авторски страници »

[24 авг. 2012 | No Comment | ]

Писмо на председателя на българския моряшки синдикат Пламен Симов до испанския посланик в България и специални комисии в Европейския парламент. Писмото е написано във връзка със заловения с кокаин български кораб “Св. Никола”, чийто екипаж според г-н Симов е бил нает незаконно. Синдикалистът уличава в лична отговорност по случая и българския премиер.
Председателят на моряшкия синдикат казва, че въпреки настоятелните усилия на синдиката и писма до различни български институции, в България не са въведени задължителните контролни инструменти на Европейския съюз и Международната организация на труда – Директива 2008/104/ЕО и Конвенция 179 на МОТ-ООН.

Авторски страници »

[24 авг. 2012 | No Comment | ]

Поместваме тук изпратени ни по редакционния мейл сигнали на шефа на Българския моряшки синдикат Пламен Симов до Върховна касационна прокуратура и до Главния прокурор на Р. България. С тези сигнали г-н Симов се е опитал да сезира институциите за сериозни въпроси, свързани с контрабандни стоки, контрабанда на оръжие, собственици на пристанища – бивши агенти на ДС, на връзки на организатори на контрабандни операции с високите етажи на властта.

Избрано »

[24 авг. 2012 | 4 коментара | ]

През 1989 г. България достига връх в числеността на населението си. След това тя започва да намалява с изключително високи темпове, характерни само по време на войни, катастрофални природни бедствия, епидемии, или геноцид. В изследването на тази „свръхсмъртност” на българския народ, д-р Пенчо Пенчев – Главен асистент, преподавател по устойчиво развитие в катедра “Национална и регионална сигурност” в Университета за национално и световно стопанство, в публикация, озаглавена: „Изследване за геноцид в Република България за периода 1990-2005 г.”, в брой 9 от 2005 г. на Бюлетин „Контакти”, прави сравнение между населението на България и това на Руанда, подложено на геноцид през 1994 г., при който са избити над 1 милион и 600 хиляди.
В периода от 1989-2011 г. населението на България намалява с 1 628 000. Такава загуба на население България не е имала дори и във войните, които е водила.

In English »

[24 авг. 2012 | No Comment | ]

Mark Vogelsberger, Harvard University
Center for Astrophysics
Institute for Theory and Computation