2024-06-16

Ден: 10.08.2012

Европейският парламент поиска официалното съдействие на Българската академия на науките, за да започне да изписва чуждестранните лични...
Продължава работното посещение на българския президент във Великобритания. Той ще се срещне с българските олимпийци на приема,...
Среща с някои от най-известните и успели зад граница политически бегълци от комунистическа България ни урежда Зоя...