Home » Избрано

Геноцидът над българите. Официално ратифицирано дело на българската власт. Одобрено от бюрократите в Брюксел

2012.08.24 4 коментара
Spread the love

Да спрем геноцида над България!

През 1989 г. България достига връх в числеността на населението си. След това тя започва да намалява с изключително високи темпове, характерни само по време на войни, катастрофални природни бедствия, епидемии, или геноцид. В изследването на тази „свръхсмъртност” на българския народ, д-р Пенчо Пенчев – Главен асистент, преподавател по устойчиво развитие в катедра “Национална и регионална сигурност” в Университета за национално и световно стопанство, в публикация, озаглавена: „Изследване за геноцид в Република България за периода 1990-2005 г.”, в брой 9 от 2005 г. на Бюлетин „Контакти”, прави сравнение между населението на България и това на Руанда, подложено на геноцид през 1994 г., при който са избити над 1 милион и 600 хиляди, пише watchtowerman.blog.bg

…През периода от 1989-2011 г.
населението на България намалява с 1 628 000. Такава загуба на население България не е имала дори и във войните, които е водила.
Въпросът е, след като няма военни действия, природни катастрофи, епидемии, как и защо българският генофонд намалява с 19% ?

Д-р Пенчо Пенчев недвусмислено казва, че в България е налице хипотезата на т. нар. „други форми на геноцидно насилие”.

Проф. Янко Янков казва, че „в посткомунистическа България се извършва геноцид”, в който са „институционално ангажирани”, както България, така и Европа. Твърдението обаче, че в геноцида над българите участва и европейската общност, отказах да приема на „вяра”. Докато един ден не попаднах на тази книжка:

Тя онагледява факта, че геноцидът над българския народ е не само институциализиран – надлежно парафиран от българската Власт, но по-страшното е, че е приет и одобрен от европейските им колеги по Власт в Брюксел.

Европейска Социална Харта (ревизирана)

Българската Власт подписва Eвропейската Социална Харта. Но както ще стане ясно от следващите страници, българската Власт НЕ ПОДПИСВА редица клаузи от Eвропейската Социална Харта. Отказът на българската Власт да се съобрази с тези клаузи онагледява институционализирането на геноцида над българския народ. А европейските политици в Брюксел, като се съгласяват с българската Власт да не зачита тези клаузи, стават съучастици в този геноцид над българите.

"България не се обвързва..."

Българската Власт не счита, че продължителността на работния ден и работната седмица „трябва” да е с „разумна” продължителност. Властта в Брюксел ОДОБРЯВА това. Извеждам предварително дефиницията, която се изявява чрез фактите по-долу, а именно, че Властта в Брюксел ОДОБРЯВА законодателните мерки на българската Власт, защото България ще СЛУЖИ като обществен модел, към който ще бъдат трансформирани западните общества.

Б-Я НЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО на работниците НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, достатъчно да осигури на тях и на техните семейства ПРИЛИЧНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ!


Българската Власт Не-ПРИЗНАВА „правото на работниците на възнаграждение, достатъчно да осигури на тях и на техните семейства ПРИЛИЧНО жизнено равнище”. А Европейската Власт в Брюксел го ОДОБРЯВА. Заплащането на труда у нас, като дял в структурата на БВП е два пъти по-ниско в сравнение с международните стандарти. Трудът у нас не получава това, което трябва да получи, изхождайки от неговия принос в добавената стойност.

Нюрнбергския процес осъжда индустриалния магнат Алфред Круп на 5 години затвор и конфискация на имуществото му, защото е ползвал труда на концлагеристи. Възражението на Круп, че е ползвал онова, което му предоставя германското правителство, а именно – най-евтината работна ръка, не е прието за оправдание, защото има Морални Принципи, въз основа на които е дефинирана по късно и клаузата, залегнала в Социалната Харта. На концлагеристите Круп не е осигурявал възнаграждение, което „да осигури” възстановяване на изразходваните жизнени сили по време на работата им, следствие от което те са умирали от изтощение. Така и българският работник, като му се отказва правото на „възнаграждение”, което да му осигурява физическо оцеляване, той ще се спомине скоропостижно…

Без право на Професионално ориентиране и Професионално обучение...

Днешната магистрална българка... на фона на Райна Княгиня

Българската Власт няма нужда от квалифицирани работници. Клептокрацията се нуждае от обслужващ персонал – прислуга, проституция, чистачи, миячи, готвачи, биячи, пазачи…

Българите - с геноцидни пенсии!

Дори и в затвора има СОЦИАЛЕН минимум. Само в концлагерите – не!

Българските инвалиди - да умират!

Всяка година 15 000 (петнадесет хиляди) български деца напускат училище, за да работят.
Ето го черно-на-бяло институционалният геноцид над възрастното поколение на България. Това не е следствие на „Планa Ран-Ът”, а резултат от НЕ-подписаните от българската Власт Европейски социални клаузи. Властта в Брюксел е съучастник, че възрастните в България трябва да се „редуцират”…

Съгласно изчисленията на проф. Лозан Стоименов:
1) за физическото оцеляване на един пенсионер са необходими по 336 лева на месец;
2) това е невъзможно да бъде обезпечено с парите, които се получават от т. нар. пенсия за трудов стаж и възраст, размерът на които е едва 113,49 лева;
3) в посочената по-горе сума, необходима за физическо оцеляване, не са били включени парите, които са необходими като разходи за лекарства, облекло и прочее, а са били включени само (единствено) парите, които са за храна.
Един милион и половина пенсионери и още половин милион инвалиди тънат в глад, лишения и тотална мизерия;

„НОИ призна, че размерът на пенсиите ще намалява трайно“, Единственият сигурен ефект от пенсионните реформи от 2000 г. насам е, че пенсиите все повече ще изостават спрямо доходите от труд. “

Още една Не-подписана клауза от българската Власт.

Като отказва да подпише член 30, българската Власт показва, че осъществява „друга форма на геноцидно насилие”, както казва д-р Пенчо Пенчев. В случая геноцидът е спрямо бедните в България, които по официални данни са над 80% от населението.

1) Бедните хора в България съставляват 80 % (осемдесет проценти) от населението;

2) България е на последно място в Европа по доходи;

Минималните работни заплати в почти всички държави от Третия свят са по-високи от тези в България – член на ЕС и НАТО. Това означава, че България не влиза в критериите дори за държава от Третия свят.

В момента българите живеят в условия на геноцид. Цифрите в това отношение са безпощадни. От 1989 г. досега България губи 40% от трудовия си потенциал и 19,4% от населението си.

Ноам Чомски, в “Хегемония или оцеляване”, стр. 183-186, казва:
Чрез страните от Изтока ще „могат да разбият културата на обезпечените държави” и “да позволят свободните пазари да функционират, както би трябвало”, казва политическият коментатор Дейвид Игнейшъс (International Herald Tribune 14-15 december 2002, Washington Post).
Тъй като “на хората от Изтока се плаща малка част от онова, което получават работещите на Запад”, продължава Игнейшъс, “те могат да тласнат Европа към “реалностите на модерния капитализъм”. Моделът притежава ръст на развитие, приблизително равен на европейския и почти същата безработица, успоредно с най-високите нива на неравенство и бедност, най-високите работнически норми и едни от най-неблагоприятните системи за подпомагане сред напредналите индустриални страни.
Потенциалният принос на Източна Европа за понижаване качеството на живота на мнозинството на Запад беше усетен веднага след рухването на Берлинската стена. Изтокът предостави блага, включително огромен поток от лесна за експлоатация работна ръка… (която) изпраща в родината си огромни парични суми, като по този начин подпомагат оцеляването на онова, което е останало от обществото (у нас тази цифра е 800 милиона евро за година – б.а.).
Условията за работа и живот са толкова ужасни, че смъртността е много висока. Според преценка на Програмата за развитие на ООН смъртността сред мъжете е нараснала с десет милиона през 90-те години, почти колкото броят на жертвите от сталинските чистки преди шейсет години (Програма за развитие на ООН, цитирана от Дънкан Грийн и Матю Грифит, International Affairs 78, №1, 2002. За демографския спад вж. Дейвид Пауъл, Current History октомври 2002).

Затова в ИСК №9 ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД В СТРАЗБУРГ от 2010-12-16 проф. Янко Н. Янков представя
„серия от официално регистрирани ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, имаща характера на геноцидна държавна стратегия, организирана и системно провеждана от всички посткомунистически правителства и изразяваща се в:
Евгеника (евгенетика), социално-медицински геноцид, медикаментозен геноцид, пенсионен геноцид, образователно-професионален геноцид, социално-икономически геноцид, държавен тероризъм (терористично насилие), извънсъдебни убийства, множество други форми на ежедневно животоосакатяващо и животоотнемащо геноцидно насилие и изтребление на гражданите на България.
Специално подчертавам факта, че относно Правото и Справедливостта (правата на Човека)
Европейската и Атлантическата егида над България не само въобще не са внесли дори и минимален хуманистичен елемент в живота на българите, но и даже са послужили и служат като индулгенционен аргумент за по-голямо и по-интензивно задълбочаване на кръвожадните процеси, характерни за времето на класическия комунистически режим, когато България се намираше под егидата на зловещия Съветски съюз и на престъпния Варшавски договор;
и че в резултат на това днес, през 2010 г., именно благодарение на посочената егида всички български правителства са провеждали и продължават да провеждат СПЕЦИАЛНА ГЕНОЦИДНА СТРАТЕГИЯ, в резултат на която, отделно от емиграцията и от нормалната смъртност, от демографската карта липсват един милион и осемстотин и петдесет хиляди (1 850 000) български граждани.
След всичко това днес лично аз категорично съм убеден, че същинската функция на Европейския съд за защита на правата на човека е да узаконява не само престъпленията на комунистическата и на посткомунистическата Червена мафия, но и (най-вече!) на корумпирана група западноевропейски
политически и икономически обезпечители (гаранти) на тези престъпления.”

. . .
София/България

(Със съкращения)

4 коментара »

 • Nik said:

  Ето някои коментари под оригиналната публикация на WATCHTOWERMAN:

  2. estirbg – ГОЛЯМ СРАМ и НЕВИЖДАН ПОЗОР!
  ТРЪГВАМ СИ ОТ БЛОГА ТИ, ПРИЯТЕЛЮ, УЖАСНО ПОДТИСНАТА!
  МАЙ САМО СПАСИТЕЛЯ ТРЯБВА ДА ЧАКАМЕ, ЗА ДА НИ ДОНЕСЕ ИЗБАВЛЕНИЕ – ВЗОРЪТ НИ НЯМА ЗА КАКВО ДА СЕ “ЗАКАЧИ”- НИТО ЗА БЛИЗКОТО, НИТО ЗА ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ…

  3. watchtowerman – estirbg,
  благодаря за искрено изразените ти чувства. Това говори за жива съвест. За разлика от много други, които са изгоряли и затова са способни да вършат всякакви чудовищни мерзости. Много бих искал за този геноцид да знаят нашите братя и сестри в Господа на Запад, за да са наясно с ИСТИНСКОТО положение и у нас, но и за родните си бюрократи в Брюксел. Страховете ми са, че в България се обиграва моделът, по който ще се трансформират обществата и на Запад… Европа се превръща в Нов Вавилон, и християните на континента и по света трябва да имаме една обща борба срещу това ново Безбожие.

  21. анонимен – Янко, Янко…
  не си мисли, че си свестен, щом като те считаме за луд 🙂

  29. анонимен – планът Ричард Ран
  планът Ричард Ран в действие.

  31. watchtowerman – Луканов поиска написването на доклада “Ран-Ът”.

  анонимен написа:
  планът Ричард Ран в действие.

  Но той никога не е прилаган. Ни по времето на Луканов, ни след него. Защото в него се държеше сметка за оцеляването на населението. Затова бе приложен моделът на Голодомора, системата на комуноидите. Както прибраха собственноста на дребното селячество и градското население през 1945-47, така прибраха и обществената и държавна собственост след 1989, за да я превърнат в ЛИЧНА – по пътя Голодомора.

  ( За Гладомора вж. http://bg.wikipedia.org/wiki/Гладомор )

 • BG said:

  А знаете ли какво представлява българското правосъдие – дали система за налагане на справедливост, или такава за съзаване и поддържане на взаимоотношения роб-господар (роби са бедняците, а господарите купуват „правосъдие”, което им осигурява още по-силен натиск над робите)?!…

 • ideyazabulgaria.org said:

  Фактите в материала са верни, но изводите калпави. Правени са от съвременен български интелигент, който познава само”американски ценности” и за “европейските нищо не знае”. Пак виновни за геноцида в България били евробюрократите в Брюксел, понеже седели от страни и наблюдавали безразлично? Ами ЕС е икономически съюз на 100% суверенни нации, за това Европа има правилото “всеки сам да си оправя двора”, в противен случай ще се отчете за”намеса във вътрешните работи на суверенна страна”.
  Спомням си когато България влизаше в ЕС, бюрократите в Брюксел открито заявиха ,че България няма съдебна система и трябва да направи големи реформи в нея. Тогава наш Янаки Стоилов обяви, че това е “намеса във вътрешните работи на България”, обиди се човека, че се критикува съдебната система, която БСП е заложила 1990 г в конституцията ни.
  В Европа на сувренни нации,където от 60 години войната е заменена с мира и демокрацията, единсвен фактор за разстеж и свобода е НИВОТО НА ЕДМОКРАЦИЯ.
  Всичко зависи ОТ ПОЛИТИЦИТЕ на една страна. Ами що този геноцид не се случи във Финландия или коя друга страна от северна и средна Европа, па се случи в България? Щото страните от северна и средна Европа са развит демокрации и упражняват”реална демокрация”, а реалната демокрация ражда само НЕподкупен и НЕпродажен политически елит, който работи само за интересите на обществото и държавата и спира враговете на нацията още на границата. Ето такъв елит има Финландия и за това там не се случи геноцид, там обществото е БОГАТО и джобовете на гражданите пълни.
  Всеки в Европа знае ,че България има най продажния и корумпиран елит в Европа, който не се е спрял да върши геноцид над народа си вече 23 години. Но този елит се избира от негово величество- ИЗБИРАТЕЛЯ, със неговото СЪЗНАНИЕ. Щом съзнанието на българите е ниско и си избират политици по външни белези, без да гледат делата им и на партиите им във властта, то така дават доброволна властта в ръцете на политиците си да вършат геноцид над тях. Финландските избиратели никога няма да изберат политик по външни белези и дори с едно петно на ревера си, за това там няма такива политици, които да вършат геноцид срещу народа си.
  Българинът продължава в 21 век да си няма представа” от демокрация”, та камо ли от “реална”. За това и корупцията му е до небесата, елитът краде парите на данъкоплатеца и пушек се вдига, народът обеднява всеки божи ден и е стигнал по стандарт до екзистенц- минимума на Европа. Д.А.

 • ideyazabulgaria.org said:

  31. watchtowerman
  “Но той никога не е прилаган. Ни по времето на Луканов, ни след него. Защото в него се държеше сметка за оцеляването на населението. Затова бе приложен моделът на Голодомора,”
  –––––––––––––––––––––––
  Това е новата стратегия на политическа мафия в България от всички цветове начело с червената БСП, да оправдае делото си по прилагане 23 години на Плана ран Ът
  Първо си изяснете какво се цели с плана Ран Ът и след това отричайте или сочете някаква си Глодомора като виновник, сиреч “виновник” без име плът и кръв- неизвестен престъпник
  Плана Ран Ът вкарва неолилбералния американски икономически и обществен модел, което значи, че държавата трябва да стане ЧАСТНА 100% в икономиката и социалната сфера. И това ще стане с масова ПРИВАТИЗАЦИЯ на държавната собственост.
  Плана Ран ъг се е изпълнявал 100 % до сега от всички управлявали през прехода партии. БСП го започна като прие неолибералната идеология и захвърли старата марксическа идеология на БКП. БСП си е чисто нова партия и идеологически няма нищо общо с БКП. После БКП роди всички останали ЕТ корпоративни партии собственост на олгарси по свое подобие и с даден от БСП начален бизнес капитал. Всички партии са извършвали масова приватизация, като до сега почти превърнаха България в 99% частна държава на шепа криминални елементи и продължават приватизацията до дупка. Бат Бако като най млад клан на мафията намери трохи на държавната трапеца, за това започна да приватизира въздуха, слънцето и небето на българите.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.