Home » Авторски страници

Сигнали до прокуратурата на председателя на българския моряшки синдикат

2012.08.24 Няма коментари
Spread the love

Поместваме тук изпратени ни по редакционния мейл сигнали на шефа на Българския моряшки синдикат Пламен Симов до Върховна касационна прокуратура и до Главния прокурор на Р. България. С тези сигнали г-н Симов се е опитал да сезира институциите за сериозни въпроси, свързани с контрабандни стоки, контрабанда на оръжие, собственици на пристанища – бивши агенти на ДС, на връзки на организатори на контрабандни канали с високите етажи на властта.

———————————————————————————-

STU SEAFARERS’ TRADE UNION “BULGARIA”

MEMBER OF EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION

GENERAL SECRETARY

tel. 2/ 416 21 20
69 “v” Emilian Stanev str., 1407, Sofia, BULGARIA
e-mail: [email protected]
tel. +359 896 591 516

 №  ОС 109 / 11.05.2012 г.

 

ДО ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Прокурор направление „ТЕРОРИЗЪМ”

Копие:  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

Г-н РУМЕН ГЕОРГИЕВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР,

С наш Сигнал,/ОС41/20.07.2011 год./ сезирахме Главния прокурор на РБ г-н Велчев относно данни за пряка  връзка, между заловения в гръцки териториални води с контрабандни цигари на стойност над 5 мил.евро кораб „ИНА” и предходен контрабанден износ на оръжие със същия кораб и екипаж – дестинация Египет!

След извършена по наше искане проверка от колеги – Моряшки синдикати от Средиземноморския район,получих лично следната допълнителна информация:

Дори извън стеснения кръг на търговците на контрабандно оръжие е известно от години, че един от  важните изходни пунктове за нелегалния експорт е „Рибно пристанище”- Бургас, България!

През него са изнасяни произведени в България и Украйна леки въоръжения,като особен интерес са представлявали зенитните ракети с топлинно насочване „Стрела” и „Игла”! Техен основен купувач са представители на терористични групировки от Близкия изток  /посочват се Йемен и Ал Кайда/ и антиправителствени движения от Африка, с контактни връзки в Мароко, Алжир и Мавритания! Египет се посочва като транзитен, разпределителен център, а Кипър и Нигерия – страни за уреждане на бартерни плащания на оръжието с контрабандни цигари и наркотици.

В по-тесния кръг на Посредниците са известни две български имена – на Стоян Момчев – собственик  на „Рибно пристанище” и капитан Патранесков – бивш ликвидатор на „Океански риболов” ЕООД, който в миналото е имал отношение към доставките на оръжие, като държавни поръчки, транспортирани с риболовни кораби на Дружеството!

Като преки транспортьори на оръжие и други контрабандни товари са известни собствениците на кораби – м/к „ИНА” – МИШКОВ и на „ЛУДОГОРЕЦ” – кап. САВОВ, като последния е известен с двойната смърт на членове на екипажа, поради липса на климатична инсталация при преход в най-горещата зона на Земята –  Червено море! За последния трагичен случай Синдикатът сезира СГП, но преписката беше прекратена без задължителните по Морските конвенции СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ и досъдебно производство!

Близо 1 година след подадения до Главния прокурор Сигнал и скандални прехвърляния по компетентност между СГП,Окръжна прокуратура Варна и ВКП, към настоящия момент по образуваната преписка, насочена към Криминална полиция – ДП /№7884/2011 г.на СГП/, са призовани за обяснения само 2 члена на екипажа, осъществил като „Държавна поръчка” контрабандния износ до Египет – Гл. механик Николай Туртов – Варна и механик Георги Вълев – Бургас, които са потвърдили контрабандния експорт!

Мисля, излишно е да подчертавам, че всяко свидетелство за контрабанден експорт на оръжие, за дори предполагаеми ТЕРОРИСТИЧНИ ГРУПИРОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ И ПРОКУРАТУРАТА Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА ГАРАНТИРА ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ!

Особено обезпокояващ е фактът, че настоящият Директор на Националната следствена служба – зам. главен прокурор, Бойко Найденов е пряко отговорен за незаконната продажба на ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – „Рибно пристанище” и изпълнител на прокурорски репресии,поръчани от ексглавния прокурор Филчев и заплатени от посочения горе бивш майор от ДС-НСС СТОЯН МОМЧЕВ!

Същият осуетява следствените действия по образуваното досъдебно производство от отдел „Инспекторат” на ВКП от м.декември 2006 год. за присвояването на „Рибно пристанище” и свързаното с това престъпление убийство на военния магистрат Николай Колев!

Считаме, че за незабавното прекратяване на условията за бъдещ контрабанден износ на оръжие за международни терористични групировки е необходимо образуването на досъдебно производство и компетентни КОМПЛЕКСНИ СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ по наличните в Н Сл. Служба доказателства ПОД ВАШЕ ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ и без административната намеса на г-н Бойко Найденов!

 

С УВАЖЕНИЕ: /п/

Генерален секретар Пламен Симов

 

———————————————————————————-

STU SEAFARERS’ TRADE UNION “BULGARIA”

MEMBER OF EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION

GENERAL SECRETARY

tel. 2/ 416 21 20
69 “v” Emilian Stanev str., 1407, Sofia, BULGARIA
e-mail: [email protected]
tel. +359 896 591 516

ОС 41/20.07.2011 г.

 

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ
ДО Н. П. ПОСЛАНИКА НА Р. ГЪРЦИЯ
ДО ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

След задържането на кораба „ИНА” в гръцки териториални води с крупен контрабанден товар – 3,000 мастербокса, без акцизни бандероли и ареста на 6-членния български екипаж /капитанът е украински гражданин/, в Моряшки синдикат „България” постъпиха писмени молби от семействата на арестуваните моряци за помощ и спешно съдействие за установяване на истината за тяхната невинност по предявеното обвинение – участие в организирана престъпна група!

Незабавно и лично проведох разговори с освободени с мярка за неотклонение „Подписка” моряци – членове на Синдиката, които посочиха и декларираха неоспорими факти и обстоятелства, доказващи както тяхната пълна невинност, така и престъпния начин на наемането им! Нещо повече! Представените данни недвусмислено сочат реално съществуване на организирана контрабандна група, която поддържа вероятно наследени още от времето на бившия режим престъпни канали и връзки, в момента има силни властови позиции и действа от територията на България и основните пристанища – Варна и Бургас! Извън съмнение е готовността на моряците да изложат информацията пред компетентните органи, както на Гърция, така и на нашата Прокуратура, стига готовността им за сътрудничество да бъде потърсена по надлежния ред! Освен корабособственика Мишков, афиширащ при всяка възможност лични и служебни връзки с високите етажи на властта, се посочват и известни в моряшките среди имена на бивши служители на ДС и после на НСС, като ексмайор Стоян Момчев – настоящ собственик на „Рибно пристанище” – Бургас и капитан Патранесков – бивш ликвидатор на „Океански риболов”!

Само тези имена са достатъчни за моряците, да бъдат убедени, че казаното от тях: ”Ще изпълняваме важна държавна поръчка!” е истина! Освен това, като технически морски лица те нямат право да изискват и се запознават с корабните документи и характера на товарите! При всички случаи информацията им за превозваните стоки е неофициална и те не носят отговорност за тяхната легитимност! При всички случаи, съобразно разпоредбите на международните Конвенции и национални закони за безопасност на световното корабоплаване, екипажите се подбират по професионална квалификация за заеманата длъжност на кораба с конкретна отговорност при изпълнение на задълженията по експлоатацията на плавателния съд! Всички останали „догадки” и „предположения” за организирано участие на изпълнителната част от екипажа в превозването на контрабандни товари нямат правна стойност, а всяко повдигнато обвинение на горните „основания”, без безспорни доказателства за престъпна обвързаност със собственика на заловените контрабандни стоки, се самоквалифицира като репресия – резултат от некомпетентност на разследващите органи!

С горния безспорен, основан на действуващото световно морско законодателство извод, се определя и точното процесуално качество на моряците от техническата и обслужваща част от екипажа на всеки кораб, независимо от флага, под който е регистриран – СВИДЕТЕЛИ! Те не могат да бъдат присъединявани механично към изключителната отговорност на собственика на кораба и неговия пълномощен представител – Капитана, за легитимността на превозваните стоки!

При горното, определено от Закона и липсата на каквито и да са доказателства, за съзнателно съучастие на екипажа в извършеното престъпление, оставам изненадан от бездействието на националната прокуратура относно наказателната отговорност на корабособственика Мишков! С ареста и конфискацията на плавателния съд – кораба „ИНА”, гръцките компетентни власти са установили и документирали перфектно извършената крупна контрабанда в техни териториални води! Собственикът Мишков е български гражданин, който лично наема екипажа и го убеждава, че се извършва държавна поръчка! Корабът отпътува за контрабандния товар от българско пристанище и договарянето на престъпната сделка и определянето на дестинацията за приемането му /Северен Кипър/ се извършва на българска територия, която е част от Европейския съюз,а не офшорна зона! С изключение на украинския Капитан, несправедливо задържаните, бедстващи в момента и унижени моряци са български граждани!

Коя е пречката, г-н Главен прокурор, подчинената Ви Прокуратура да разпореди незабавно образуването на досъдебно наказателно производство срещу установения разпоредител на престъплението, собственик Мишков и възложи на компетентните следствени органи национално разследване? Както вече подчертах, моряците са важни свидетели на престъплението и следва също незабавно да бъдат защитени, а не оставени да гладуват в чужда страна, под заплаха и от физическо насилие, при готовността им да дадат изобличаващи престъпната организация показания!

Тук се налага да Ви представя накратко допълнителна информация, която би следвало да Ви бъде вече докладвана от МВР – ГД БОП и подчинената пряко на министър-председателя национална служба – ДАНС!

Предходните рейсове на кораба „ИНА” и от м. март тази година са пряк контрабанден износ на оръжие от България с дестинация – Египет! При разтоварването на тази „Държавна поръчка” и ненужна секретност пред Получателя, на екипажа е забранено да слезе дори на кея!

Подробности прокуратурата ще получи след като изпълни задълженията си, образува незабавно досъдебно производство и призове незабавно задържаните в Гърция моряци – свидетели, да дадат своите показания тук, в България!Те декларираха пред мен лично своята готовност за пълно съдействие на следствените органи!

Мисля, излишно е да подчертавам,че борбата със световния тероризъм поставя като приоритет разследванията за контрабанда на оръжия и призоваването на задържаните моряци няма да попречи за завършване на следствените действия в Гърция, тъй като България може да гарантира явяването им пред гръцкия съд,дори в неоснователното им качество на обвиняеми! Те вече са дали своите показания пред следствието. По моя инициатива потърсиха нова среща със следователя и факта, че до момента тя не се е осъществила, определя унизителния им и за България престой в Нафплио като ненужен!
Вие разбирате, г-н Главен прокурор,ч е всяко последващо бездействие на поверената Ви Прокуратура може и следва да бъде разбирано като престъпно осуетяване на наказателно преследване /чл.288 от НК/, независимо дали се прикриват частни контрабандни канали или наистина престъпленията са „Държавна поръчка”!

 

С УВАЖЕНИЕ:  /п/

Генерален секретар Пламен Симов

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.