2024-02-22

Ден: 18.01.2012

За последните 20 години повечето хора в предпенсионна възраст имат прекъснат трудов стаж. Работили са само по...