2024-07-15

Ден: 27.01.2012

Второ уточнение по съществото на казуса: Приложено представям 1 (една) страница КОПИE ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, надлежно регистрирана в офиса...
Не съм видяла действително указ, издаден от президента Първанов, за упълномощаване на вицепрезидента Ангел Марин за помилванията...