2023-11-29

Ден: 10.01.2012

Администрацията си намери нов стимул да не бърза при предоставянето на разрешителни, лицензи и други услуги, свързани...