2024-04-21

bodzhov_zv

На 15 май 2012 г. половината от Националния съвет на СДС гласува за отхвърляне политическото споразумение за...
София, петък, 9 декември 2005 г. Открито в 9,00 ч. ИЗВАДКА ОТ СТЕНОГРАМА ОТ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ Председателствали: председателят Георги Пирински...