2024-04-16

Ден: 04.01.2012

Мирослав Леки. Доклад пред международната конференция "Справедливост в прехода"* (Извлечение) През 1989 г. в Чехословакия ние нямахме никакъв...