Home » Archive

Articles Archive for 13 януари 2012

In English, Избрано »

[13 ян. 2012 | No Comment | ]

In many areas of knowledge often look so second opinion on an issue. Bulgarian community in Chicago, which is a popular data over 100 000 people have qualified specialists from all areas of business – just to be discovered.
In times of economic crisis, every cent is precious and important to the family budget. Sometimes we encounter situations that are unknown to us and we can not take a rational decision. There is a practical rule that “every problem in the world work at least three people, one of which is …

Избрано »

[13 ян. 2012 | 2 коментара | ]

В много области на знанието често се търси т. нар. второ мнение по даден проблем. Българската общност в Чикаго, която по популярни данни е над 100 000 души, разполага с компетентни специалисти от всички сфери на бизнеса – трябва само да бъдат открити.
В условията на икономическа криза всеки цент е ценен и важен за семейния бюджет. Понякога се срещаме със ситуации, които са непознати за нас и не можем да вземем рационално решение. Има едно практично правило, че „По всеки проблем в света работят най-малко трима души, от които единия …

Избрано »

[13 ян. 2012 | 2 коментара | ]

Преди около седмица през българска граница транзитно е преминал камион с радиоактивни отпадъци, чрез които ще се направят първите неофициални пробиви за шистов газ на територията на България. „Тайнственият” камион е пристигнал от Украйна, транзитно без бариери. В момента мястото, където се извършва пробивът, както и самият камион, се охраняват строго секретно от военните сили в село Рогозина, област Добрич.

Избрано »

[13 ян. 2012 | No Comment | ]

Ако днес нещо шокира чужденците в България, а и много от самите българи, то е невероятната арогантност във всички сфери на живота, довело до безпрецедентно отчуждаване между институции и все по-смаляващия се беззащитен гражданин.

In English, Избрано »

[13 ян. 2012 | No Comment | ]

I have huge appetites, for life and love and all the blessings the world can bestow-says the author of “The Hours”

Michael Cunningham is the author of the novels A Home at the End of the World, Flesh and Blood, The Hours (winner of the Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize), Specimen Days and By Nightfall. He lives in New York.

Авторски страници »

[13 ян. 2012 | One Comment | ]

Почина Стефан Вълков, престоял 21 години в комунистическите затвори. След смъртта на Илия Минев Стефан Вълков зае неговото място като председател на Независимото дружество за защита правата на човека.

Избрано »

[13 ян. 2012 | No Comment | ]

Проблемът не е да бъдат огласени сътрудниците на ДС публично и, както при йезуитите в Средновековието, да бъдат изгорени на клада, а те сами да потърсят законни духовници, пред които да изповядат своя тежък грях (а те знаят кои са такива) на вероотстъпничество и да понесат своята епитимия (изправителна мярка). Да бъдат готови заради Христа да понесат епитимията, дори ако тя е лишаване от свещен сан.