2024-06-25

Ден: 06.01.2012

Членовете на комисия от ГЕРБ искали да приемат “вътрешни правила” Въпреки, че началото на ноември председателят на ЦИК...
“По-логичното, по-евтиното и по-разумното нещо е да изградим седми реактор на площадката в Козлодуй, отколкото нова централа...