2022-01-25

Месец: май 2011

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Уважаеми Господине, Обръщам се към Вас като към най-високо поставеното лице,...