2024-05-19

Ден: 09.03.2010

СДС със съжаление отчита факта, че почти две години след проявлението на световната финансова криза върху българската...