Home » Избрано

“Сините” предлагат икономическа програма за излизане от кризата

2010.03.09 Един коментар
Spread the love

СДС със съжаление отчита факта, че почти две години след проявлението на световната финансова криза върху българската икономика, страната ни все още няма ясна и цялостна програма за излизане от кризата. Изолираните, едни от други, усилия на отделни институции, макар и похвални се обезсмислят без генерална идея, която да ги обединява. България има спешна нужда от цялостна антикризисна програма, а не от провеждането на отделни, често несвързани помежду си мерки.

1. Макроикономическа стабилност

Примерът на Гърция показва как влошената макростабилност може да съсипе една страна, дори когато целият свят се възстановява от кризата. България не бива да допуска подобно развитие. Поддържането на балансиран бюджет или минимален бюджетен дефицит, стабилна финансова политика и стабилен валутен борд е задължителна основа за по-лесно излизане от кризата.

Правителството трябва да предприеме незабавни мерки за влизането на България в Шенгенското пространство, като гаранция за чуждестранните инвеститори и улесняването на българския бизнес. Това ще е гаранция също така за реализацията на другия основен приоритет – влизането на  България в еврозоната. Отлагането на тези приоритети от тройната коалиция се отрази крайно негативно. Влизането в еврозоната значително ще намали и лихвите по кредитите.

2. Актуализация на бюджета и радикалното съкращаване на всички излишни и неефективни разходи.

За да се прекрати неефективното и непрозрачно харчене на парите от държавния бюджет СДС предлага:

2.1. Създаване на Национален антикризисен щаб, който да включва представители на синдикатите, работодателските организации, парламентарно представените партии и неправителствени организации. Щаба следва да изработи:

  • Анализ за ефективността на всички програми от програмните бюджети на министерствата.
  • Предложения за съкращаване на неефективните разходи

2.2. Всички анализи на ефективността да се публикуват и да минат през публично обсъждане, включително в парламентарните комисии.

2.3. Всички анализи да включват възможни алтернативи за по-ефективно постигане на поставените цели.

2.4. Неефективните програми да се закрият, ефективните да получат повече финансиране, ако им е необходимо.

2.5. За харченето на парите от националния бюджет да се въведат същите изисквания, каквито са за усвояване на еврофондовете.

По времето на предишното правителство бе наложено мнението, че ако за европейските фондове може да има правила, то българския бюджет може да се харчи, както хрумне на правителството. Крайно време е между българските и европейските пари да спре да се прави разлика. Харченето и в двата случая трябва да е еднакво прозрачно и еднакво ефективно.

3. Спиране на проекта АЕЦ „Белене”.

В условията на финансова и икономическа криза България не може да си позволи да инвестира милиарди евро в икономически неизгоден и създаващ тежки зависимости инвестиционен проект.

Именно по тази причина много важна антикризисна мярка, която СДС ще отстоява е спирането на проекта АЕЦ „Белене”.

Това е безумна авантюра, която ще доведе до огромна финансова и политическа зависимост на държавата. В същото време липсва отговор на основни въпроси – При какви условия ще се вземе и връща заема за строежа на АЕЦ „Белене”?; Кога ще бъде връщан заема?; Колко ще струва цялата централа?; Колко ще струва произведения ток?; Има ли пазар за произведения ток?.

Отговорите на тези въпроси всъщност биха показали, че инвестирането на тези милиарди лева в българската икономика биха имали в пъти по-голям ефект отколкото наливането им в предварително обречен икономически проект като АЕЦ „Белене”.

4. Спиране на фалитите и запазване на работните места

4.1. Насърчаване на заетостта и икономиката чрез намаляване на осигуровките с 1-3 процентни пункта в средата на 2010 година, ако приходите в бюджета го позволяват.

Безработицата в България продължава да расте и реално вече е преминала границата от 10%. Почти 200 хиляди българи загубиха работата си през 2009-а.

Намаляването на осигуровките с 1-3 процента ще доведе до по-висока заетост и ще има позитивен ефект върху икономиката,  увеличавайки конкурентността й. Същевременно мярката, доказано води, до намаляване на стимулите за укриване на доходи, което ще има позитивен ефект върху приходите в бюджета.

Този бонус да важи за фирми, които запазят числеността на персонала си по списъчен състав. Облекченията ще важат за фирми, който запазват размер на персонала не по-малко от 90% в сравнение със средносписъчния състав за предходната година за малките фирми и не по-малко от 95% за средните и 97% за големите фирми, като за това всеки месец фирмите прилагат справка-декларация за своя списъчен състав.

СДС отчита вдигането на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица с 60% като изключително голяма грешка!

4.2. Всички средства от приватизация и концесии трябва да постъпват в Сребърния фонд. Изключително важно е Сребърният фонд да започне да се управлява от БНБ, за да се постигне професионално управление, доходност, стабилност и високо ниво на сигурност на натрупаните средства.

5. В подкрепа на бизнеса

В момента държавата дължи около 1,5 млрд. лв. на бизнеса и около 0,5 млрд. лв. под формата на невъзстановен ДДС. Тази порочна практика трябва да бъде прекратена!

5.1. Затова ние от СДС настояваме за незабавно изплащане на всички натрупани задължения по редовно сключени и коректно изпълнени договори.

5.2. Дължимият ДДС трябва да бъде възстановяван навреме. В тази връзка настояваме за създаване на публичен регистър на всички сключени договори от държавните органи.

5.3. Предоставяне на 700 – 800 млн. лева под формата на нисколихвени инвестиционни и оборотни кредити от Българска банка за развитие. Банката ще осигури тези средства чрез привличане на частен финансов ресурс (от други български и чуждестранни банки).

Средствата ще се отпускат целево като нисколихвени кредити за малки и средни предприятия. При определена горна граница на кредита от 500 хил. лева тази мярка ще подпомогне развитието на около 1500 български предприятия.

5.4. Рязко подобряване на бизнес средата в България.

Чуждите инвеститори вече започват да се съвземат от кризата, но за да дойдат в България страната трябва да предложи по-добри условия, по-малко бюрокрация и административни пречки, по-малко корупция и затруднения. Крайно време е дълго отлаганата административна реформа да се случи.

Необходимо е:

–        Намаляване на данък дивидент от 5 на 1 процент, което ще насърчи значително чуждестранните инвестиции.

С 10 процента Корпоративен данък печалба и 1 процент данък дивидент България ще стане една от най-атрактивните за инвестиции страни членки на ЕС.

Първата цел е до края на годината България да отбележи значимо подобрение (поне 5 места нагоре в класацията) по всички индекси за икономическа свобода, бизнес среда, конкурентност.

–        Намаляване на данъка на едноличните търговци от 15 на 10 на сто

6. Мерки за изсветляване на българската икономика.

В България електронните плащания са много малко, значителна част от плащанията са в брой. Като идеи за изсветляване на българската икономика СДС предлага увеличаване на електронните и банковите разплащания. За целта е нужно:

6.1. Въвеждане на електронно правителство – повечето държавни услуги да се предлагат и по интернет, а не само на гише

6.2. Плащанията на всички държавни и общински такси и данъци да могат да се правят чрез системи за електронни плащания по интернет

6.3. На всички гишета на държавни и общински органи да има POS-терминали, чрез които всякакви такси и глоби да могат да се платят чрез банкова карта

6.4. Таксите за ползване на държавни и общински административни услуги да са двойно по-ниски, ако се ползват по електронен път

6.5. Всички фирми с голям оборот или голям риск от укриване на обороти да бъдат задължени да осигурят възможности за плащане по интернет и плащане чрез банкова карта във всичките си офиси

6.6. Стимули за плащане чрез банкова карта или по електронен път (бонуси и облекчения)

6.7. Програма “таен клиент”, чрез която НАП да проверява доколко фирмите осигуряват възможност за електронни плащания и издават касови бонове

Колкото повече се ползват електронни плащания и колкото по-ниски са данъците и осигуровките, толкова по-малка е сивата икономика в съответната страна.

7. Заплащане на заменките по пазарна цена към датата на придобиване.

През годините държавата бе системно ощетявана от замени на земи и гори под тяхната пазарна стойност в името на съмнителни инвестиционни интереси. В момента българският данъкоплатец е заплашен да плати допълнително за тази практика под формите на глоби към Европейската комисия.

Затова СДС предлага приемане на поправки в закона за държавната помощ, които да гарантират, че ако Европейската комисия обяви заменките за държавна помощ, съответните облагодетелствали се лица ще заплатят на държавния бюджет разликата до пазарната цена.

Така едновременно ще се осигурят средства в бюджета, ще се възстанови справедливостта и ще се избегне голямата глоба от Европейската комисия.

8. Оценка на въздействието на всички закони и процедури.

Всички закони и процедури, които предстои да се приемат да минават задължително през анализ на въздействието и публично обсъждане.

СДС е неприятно изненадано от изключителното упорство, с което този прост механизъм за подобряване на качеството на българското законодателство продължава да не се въвежда в практиката на Министерски съвет и Народното събрание.

За целта е важно да се въведат глоби за служители и министри, които не спазват изискването.

Нужно е да се направи и постепенна оценка на въздействието и на вече приети закони, за да се облекчат ненужно тежки бюрократични пречки и да се премахнат ненужни режими.

9. Административна реформа.

За да се подобри инвестиционния климат и бизнес средата в България е нужно сериозна и задълбочена административна реформа.

СДС предлага това да започне с

Реформа в системата за изплащане на бонуси, 13-ти заплати, допълнително материално стимулиране в държавния сектор.

За целта предлагаме:

9.1. Обвързване на заплащането с постигнатите резултати.

9.2. Забрана за плащане на бонуси на всички.

9.4. Да се оптимизира щата на държавната администрация. Целта е да се намали броя на хората, работещи в държавната администрация, но те да са по-компетентни, по-мотивирани и с по-високо заплащане

10. Инвестиции в инфраструктура, като средство за създаване на работни места и за подпомагане на българския бизнес. Крайно време е България да има завършена магистрала

11. Инвестиции в енергийна ефективност.

Желанието да се осъществи строежа на АЕЦ „Белене” е все едно да се иска построяването на нов язовир, когато се спука една водопроводна тръба. В този смисъл е в пъти по-продуктивно България да инвестира в подобряване на своята енергийна ефективност, отколкото да се впуска в строежа на нова централа.

12. Стимулиране на развитието на иновациите, новите технологии и изследователската работа.

13. Назначаване на вицепремиер по еврофондовете, заедно с цялостен нов екип, който да носи отговорност за качеството на проектите, за осигуряване на условия за честно състезание и за по-добро усвояване на европейските фондове.

През 2010 става все по-критично България да започне усвояването на по-голямата част от европейските фондове. Това няма как да се случи с кадрите, които до този момент не са успели да постигнат това. Крайно време е да се създаде нов, компетентен и некорумпиран екип за всяка една оперативна програма, който да се заеме с тази задача.

One Comment »

  • bravo said:

    13. Назначаване на вицепремиер по еврофондовете, заедно с цялостен нов екип, който да носи отговорност за качеството на проектите, за осигуряване на условия за честно състезание и за по-добро усвояване на европейските фондове.

    През 2010 става все по-критично България да започне усвояването на по-голямата част от европейските фондове. Това няма как да се случи с кадрите, които до този момент не са успели да постигнат това. Крайно време е да се създаде нов, компетентен и некорумпиран екип за всяка една оперативна програма, който да се заеме с тази задача.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.