Home » Archive

Articles Archive for 4 март 2010

Авторски страници »

[4 мар. 2010 | One Comment | ]

Българското училище в Чикаго “Джон Атанасов” започва издаването на детското вестниче “Българче”. За сега то се разпространява предимно по електронен път поради липса на средства за отпечатване в достатъчен тираж.