2023-12-09

Спас Ташев

Излязоха от печат първите бройки на том първи "АЛБАНИЯ", от изследването на доц. д-р СПАС ТАШЕВ "БЪЛГАРСКИТЕ...
Основният ми мотив да се кандидатирам за председател на ДАБЧ е констатираното разминаване между наука и практика,...