2022-01-18

Българи в чужбина

През настоящата година традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, няма да...
Публикуваме написаното във Фейсбук от Роберт Манолов - член на Временните обществени съвети на българите в чужбина,...