2023-12-07

Ден: 01.05.2021

Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (BIRD) разработи интегриран публичен скенер, който позволява при въвеждане на име на лице...