2024-04-19

Ден: 31.05.2021

Съчетаването на ефекта на Дънинг-Крюгер с яростно, хистероидно поведение и с арогантни, ехидни усмивки има бедствени последици:...