2024-05-23

Ден: 18.05.2021

Как пазят българския дух в чужбина, как разказват за България на хиляди километри от нея, какви отношения...
Крайно време е да се разработи и приеме Национална морска стратегия и Национална морска доктрина, които повече...