2024-05-23

Ден: 28.01.2021

Румъния, Молдова, Нидерландия, Китай, Португалия, Азербайджан и Узбекистан също дадоха съгласие за организиране на гласуване на тяхна територия...
Вотът на български граждани не може да бъде ограничаван, независимо от географските посоки. Държавата и изборната администрация...