2023-03-20

Ден: 14.01.2021

Австралийските власти дадоха принципното си съгласие за провеждане на българските Парламентарни избори '2021 на територията на Австралия....