2024-04-16

Ден: 29.01.2021

Австрия, Швейцария, Унгария, Украйна, Черна гора, Йордания са дали съгласие за провеждането на тяхна територия на предстоящите...
Многократно сме заявявали, че е необходимо присъствие на магистрати в ЦИК, ОИК и РИК, за легитимиране на...