2022-09-28

Ден: 14.10.2019

Председателят на съда, след прочитане на необходимите формалности, още в началото се обърна към адвоката, представляващ жалбоподателя,...