2024-04-21

Ден: 04.10.2019

Посочените противоправни актове /разрешения и решения/, действия и бездействия на държавните органи са довели в необходима причинно-следствена...