Home » Archive

Articles Archive for 5 октомври 2019

Авторски страници, българи зад граница »

[5 окт. 2019 | One Comment | ]

Поводът за молбата е загрижеността ни от факта, че по повод заведеното срещу нас дело от собственика на сградата, сме застрашени да останем без обитаваните и ползваните от 1971 г. до момента помещения, намиращи се на ул. „Америцка“ 28, 120 00 Прага 2, което от своя страна определено на практика ще унищожи планираните от нас организационни и културно-просветни мероприятия, целящи съхранението на българската идентичност, традиции и език.
Формалните съдебни решения ще доведат до ситуацията няколко български сдружения да бъдат принудени да напуснат сградата, заедно с имуществото си, градено и съхранявало през годините, както и да търсят съхранение на библиотеката на Асоциацията на българските сдружения (АБС) с над 3 000 бр. книжни издания на български език, както и редакцията на издаваното от Асоциацията (АБС) списание „Роден глас“, с финансовата помощ на Министерство на културата на Р. Чехия

Авторски страници, българи зад граница »

[5 окт. 2019 | No Comment | ]

Специални благодарности на участниците – фолклорен танцов състав „Лисичка“ от Инголщадт и Мюнхен, с ръководител Мехмед Памуков; Пражкият танцов състав „Българи“, с ръководител Тодор Ралев; детска вокална група „Лира“ от българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, с ръководител Росен Михайлов; вокална група „Босилек“; водещите Радек и Ивелина, и много други.

In English »

[5 окт. 2019 | 2 Comments | ]

CAUTION: A Memorandum of a Telephone Conversation (TELCON) is not a verbatim transcript of a discussion. The text in this document records the notes and recollections of Situation Room Duty Officers and NSC policy staff assigned to listen and memorialize the conversation in written form as the conversation takes place…