2024-02-22

Ден: 03.10.2019

На 27 септември 2019 г. Гражданско движение "БОЕЦ" е завело дело в Административния съд срещу мълчаливия отказ...