2024-07-14

Ден: 12.10.2019

Изложбата „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“ представя за първи път в България този толкова важен...