2024-06-25

Ден: 15.10.2019

Партиите, които са имали или участвали в парламентарни мнозинства през последните две десетилетия, и техните кандидати за...