Home » Archive

Articles Archive for 15 октомври 2019

Авторски страници, литература »

[15 окт. 2019 | No Comment | ]

Пред очите ми оживява картината, когато ти почти на годинка спеше в щайга, увит в шала на мама. Възкресявах този миг безброй пъти… Тя и татко беряха маслини. Чудех се как се провират между клоните с торби на врата. Сестра ни се катереше, по-ловко и от тях, а нямаше дванадесет години. Моята задача бе да се грижа за теб. Мама умираше от тревога да не ти се случи нещо лошо, защото наоколо гъмжеше от змии. Не биваше да отделям поглед от теб. Затова веднага забелязах жената на чорбаджията, която се стрелна към щайгата. Тя те отви и те сграбчи. И двамата едновременно наддадохме писък. След секунди мама долетя, след нея и татко. Плитката на сестра ми се закачила на клон и това я забави. Но и тя дотърча. И стана, каквото стана! Чорбаджиите те отнесоха със себе си. На следващия ден се върнаха за мен, защото не си спирал да плачеш. Останах, докато посвикна… Защо мълчиш? Искам да ти кажа, че те обичам като син, като брат, повече и от себе си.

Авторски страници, политика »

[15 окт. 2019 | No Comment | ]

Партиите, които са имали или участвали в парламентарни мнозинства през последните две десетилетия, и техните кандидати за кметове и общински съветници ни дължат отговор на въпроса, за какво местно самоуправление ни говорят, след като над 80% от общинските финанси зависят от централната власт и европейските програми. Дължат ни отговор и на въпроса, как ще изпълняват своите предизборни обещания, след като най-важните за местното самоуправление дейности, като сигурност и образование, почти изцяло се реализират от централната власт директно или като делегирани дейности на общините. Симптоматично за зависимостта от държавата и обезличаването на местната власт в България е маргинализацията на Националното сдружение на общините, което се е превърнало в поредната безгласна проправителствена неправителствена организация.

Авторски страници »

[15 окт. 2019 | No Comment | ]

От патент на класическата либерална идеология, човешките права (human rights) сега са само тяхна фасада, keep smiling, усмиховци, росенплевнелийци. Несправедливости, осъществявани чрез идеологически доктрини, наричана с различни имена – комунизъм, фашизъм, колониализъм, неоколониализъм (soft colonialism, cultural colonialism), неолиберална демокрация.
Има и контрапункт на тези доктрини – трите латински P (People, Planet, Profit – Народ, Планета, Печалба) изглеждат като обнадеждаващо начало на концепцията за устойчиво, антропоцентрично общество и икономика: “Човекът е централно звено при разглеждане на въпросите за устойчиво развитие, което е ориентирано към опазване на здравето на човека и към осигуряване на пълноценен живот в хармония с природата”.