2024-07-13

Ден: 01.10.2019

Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество е изпратила вчера обръщение до министъра на външните работи...