2023-09-30

Месец: октомври 2018

Днес в македонската столица Скопие се откри XIV Световна среща на българските медии, която ще се проведе...
Нас ни отличава от другите начинът, по който си гледаме тези болни. Претендирам, че те са най-онеправданите,...